Tiêu Điểm

Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động khoa học công nghệ công lập

Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động khoa học công nghệ công lập

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ - đó là một trong những vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tại phiên chất vấn sáng 7/6.

Vấn đề sự kiện

Kinh tế

Văn hóa

Báo chí & Pháp luật

Báo chí & Doanh nghiệp

Báo chí & Công chúng

Thế giới

Báo chí & Khoa học công nghệ

Nghiên cứu trao đổi