Yêu cầu thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế 25,8 tỷ đồng

03/08/2019, 11:45

Yêu cầu thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế 25,8 tỷ đồng - Qua kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã yêu cầu thu hồi về Quỹ BHYT số tiền 25,8 tỷ đồng chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT không đúng quy định.

Yêu cầu thu hồi về Quỹ Bảo hiểm y tế 25,8 tỷ đồng

Theo đó, tính đến tháng 6/2019, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị; trong đó: thanh tra chuyên ngành đóng tại 3.756 đơn vị; kiểm tra tại 4.094 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 1.679 đơn vị.

Kết quả thanh tra, kiểm tra toàn Ngành đã phát hiện 11.168 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 42,25 tỷ đồng; phát hiện 11.881 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 11,89 tỷ đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra kiểm tra nợ trước khi có Quyết định thanh, kiểm tra là 1.307 tỷ đồng; số tiền các đơn vị đã nộp là 835 tỷ đồng (trong đó, nộp trong thời gian đang thực hiện thanh tra là 368 tỷ đồng).

Qua kiểm tra công tác cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT phát hiện 994 sổ ghi sai nội dung; 1.949 sổ BHXH chưa trả cho người lao động; 1.554 lao động có trên 01 sổ BHXH; 35 trường hợp có từ 02 thẻ BHYT trở lên; 764 lao động chưa được cấp sổ BHXH; 69 lao động chưa được cấp thẻ BHYT.
Liên quan đến công tác chi chế độ BHXH, BHTN, qua kiểm tra, cơ quan BHXH đã yêu cầu thu hồi về Quỹ BHXH số tiền 2,85 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; thu hồi 1,1 tỷ đồng số tiền hưởng BHTN không đúng quy định.

Đặc biệt, qua kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, cơ quan BHXH yêu cầu thu hồi về Quỹ BHYT số tiền 25,8 tỷ đồng chi phí KCB BHYT không đúng quy định và yêu cầu BHXH một số tỉnh tiếp tục rà soát xử lý với các sai phạm tương tự Đoàn Thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra với số tiền là 14,9 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2018, qua kiểm toán Chuyên đề việc quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2017, tại 40 tỉnh, thành phố, KTNN cũng đã chỉ ra nhiều sai sót trong quản lý, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT và đã kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT số tiền hơn 168 tỷ đồng các khoản chi phí không đúng quy định.

Thành Long - Nam Huy - Thu Hương

Bình luận