Yến Sào Khánh Hòa đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2017

15/03/2017, 08:45

Yến Sào Khánh Hòa đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2017 - Trong 2 tháng đầu năm, doanh thu của Công ty Yến sào Khánh Hòa đạt 975, 540 tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch đề ra.

Chế biến nguyên liệu yến sào tại Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến Sào Khánh Hòa) cho biết thông tin, trong 2 tháng đầu năm 2017, công ty đạt doanh thu 975, 540 tỷ đồng (vượt 19% so với kế hoạch), nộp ngân sách 87,716 tỷ đồng (vượt 18% so với kế hoạch).

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, công ty đã thực hiện kiện toàn nhân sự lực lượng bảo vệ đảo, triển khai giao chỉ tiêu, kế hoạch sản lượng yến sào cho từng hang, đảo.

Trong tình hình thời tiết khắc nghiệt, để bảo vệ đàn chim yến, công ty tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển quần thể chim yến và bảo vệ các hang, đảo đảm bảo môi trường sinh thái và đời sống sinh học của đàn chim.

Gần đây, UBND tỉnh đã đồng ý về mặt chủ trương cho phép Công ty Yến sào Khánh Hòa bổ sung tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu phát triển, đầu tư triển khai các dự án trong giai đoạn 2016 - 2020.

PV

Bình luận