Yên Bái: Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng về BHXH, BHYT

21/10/2019, 11:25

Ngày 18/10, tại trụ sở BHXH tỉnh Yên Bái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) và BHXH tỉnh Yên Bái tổ chức buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT vào cuộc sống”.

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) phát biểu tại Tọa đàm

Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT thời gian qua, ông Phạm Quốc Tuấn- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái cho biết: BHXH, BHYT là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, có vai trò quan trọng trong việc góp phần ổn định cuộc sống của người dân. Với vai trò, trách nhiệm của mình, trong những năm qua, BHXH tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, trong đó có BHXH tự nguyện.

Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” và Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 7 về cải cách chính sách BHXH, BHXH tỉnh đã nỗ lực cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Vì vậy, đến hết tháng 9/2019, toàn tỉnh đã có 52.933 người tham gia BHXH bắt buộc; 6.552 người tham gia BHXH tự nguyện; 42.194 người tham gia BH thất nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT những năm qua còn nhiều hạn chế. Theo đó, Yên Bái là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống (trên 30 dân tộc). Do vậy, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến với đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế của tỉnh còn chậm phát triển, thu nhập chưa cao... làm ảnh hưởng đến công tác truyên truyền, vận động người dân, NLĐ tham gia BHXH, BHYT...

Nhằm góp phần đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT vào cuộc sống, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham luận sôi nổi, tập trung vào các vấn đề như: Công tác phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; những kết quả nổi bật về công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái; việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tại BHXH các huyện; đẩy mạnh công tác thông tin truyền miệng nhằm nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân, DN trong việc tham gia BHXH, BHYT; những kiến nghị, đề xuất trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Với gần 20 ý kiến phát biểu và bài tham luận cho thấy, buổi tọa đàm đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu đến từ các ngành, các cấp, các cơ quan truyền thông và DN trên địa bàn tỉnh đối với chính sách BHXH, BHYT, trong đó có chính sách BHXH tự nguyện hiện nay.

 Thu Hiền - Đức Tuấn - Hoàng Sơn

Bình luận