Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã

31/08/2017, 15:17

Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến về việc xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

Liên thông giữa thủ tục đăng ký trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai theo quy định, nhằm tiết kiệm, hiệu quả và thống nhất quản lý.

Ngoài ra cần bảo đảm cho việc liên thông giữa thủ tục đăng ký hợp tác xã và đăng ký thuế được tích hợp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Các bên cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

TH

Bình luận