Xăng E5 RON 92 bất ngờ giảm gần 1.500đ/lít

06/12/2018, 22:23

Xăng E5 RON 92 bất ngờ giảm gần 1.500đ/lít - Từ 15 giờ ngày 6/12, theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, xăng E5 RON92 giảm 1.446 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 1.513 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.379 đồng/lít, trong khi dầu hỏa giảm 990 đồng/lít và dầu mazút 3.5S giảm 784 đồng/kg.

TH

Bình luận