VPBank thu thuế điện tử và thông quan xuất nhập khẩu 24/7

20/12/2019, 11:37

VPBank thu thuế điện tử và thông quan xuất nhập khẩu 24/7 - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong 5 ngân hàng đầu tiên chính thức triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu thuế điện tử và thông quan 24/7 cho toàn bộ các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế xuất nhập khẩu.

VPBank thu thuế điện tử và thông quan xuất nhập khẩu 24/7

Từ ngày 26/11/2019, các doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp thuế và có đủ năng lực tài chính có thể đăng ký ủy quyền cho VPBank thực hiện trích nợ trực tiếp từ tài khoản nộp thuế trong khoảng thời gian nhất định.

Khi doanh nghiệp phát sinh tờ khai nợ thuế tại cơ quan hải quan, cơ quan hải quan sẽ chuyển ngay thông tin nợ thuế phải nộp của từng tờ khai sang VPBank thực hiện trích nợ tài khoản của doanh nghiệp để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không cần phải tự thực hiện các giao dịch thanh toán tờ khai thuế hải quan như trước mà ngân hàng sẽ tự động trích nợ cho cơ quan hải quan.

Việc ủy quyền cho ngân hàng nộp thuế trực tiếp với cơ quan hải quan sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn được lộ trình thông quan hàng hóa. Không những thế, doanh nghiệp còn tránh được những rủi ro gây chậm trễ việc thông quan của việc nộp thuế tiền mặt trước đây như nhầm lẫn, không đủ tiền mặt, đi lại nhiều lần, chỉ nộp thuế được trong giờ hành chính.

Chương trình doanh nghiệp nhờ thu là bước tiếp theo trong hành trình hiện thực hóa chính phủ điện tử, phát triển lên từ dịch vụ nộp thuế điện tử và thông quan 247 trước đó, khi doanh nghiệp vẫn phải tự thực hiện các giao dịch nộp thuế từ tài khoản của mình.

Việc triển khai chương trình này không những tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn giúp giảm tải một phần công việc cho các cơ quan hải quan, qua đó giúp nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn.

TH

Bình luận