VP Bank tăng lãi suất huy động, "hút" vốn cuối năm

18/12/2017, 16:33

VP Bank tăng lãi suất huy động, "hút" vốn cuối năm - Trước thềm năm mới 2018, Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) đã quyết định điều chỉnh lãi suất nhiều kỳ hạn nhằm thu hút nguồn vốn phục vụ nhu cầu cho vay cuối năm.

Trong các ngân hàng vừa điều chỉnh lãi suất, VPBank hiện có bảng lãi suất gần như cao nhất thị trường, với lãi suất cao hơn các ngân hàng khác từ 0,2 - 0,4%/năm đối với các kỳ hạn.

Ngân hàng VPBank tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền dưới 500 triệu đồng. Cụ thể, tăng lãi suất trong kỳ hạn từ 1 tháng, từ là 5% lên 5,2%; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng từ 5,1% lên 5,2%, tương đương tăng 0,1%; 3 tháng, 4 tháng, tăng lên 5,4% tương đương tăng 0,1%.

VPBank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng từ 6,7% lên 6,8%, tương đương tăng 01%; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng từ 6,7% lên 6,9%, tương đương tăng 0,2%.

Cùng với đó, tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng từ 7% lên 7,1%, tương đương tăng 0,1%; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng từ 7,1% lên 7,2%, tương đương tăng 0,1% so với tháng 11 trước đó; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng từ 7,2% lên 7,3%, tăng 0,1% so với tháng trước.

Ngược lại, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng giảm xuống từ 6,4% xuống còn 6,2%; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng bằng 6,4%; giảm 0,1% so với cùng kỳ tháng 11.

Đối với khách hàng gửi tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, VP Bank thực hiện tăng lãi suất tiết kiệm, cụ thể: kỳ hạn 1 tháng từ 5,2% lên 5,3%, tương đương tăng 0,1%; kỳ hạn 9 tháng lên 6,5%, tương đương tăng 0,1%;  kỳ hạn 12 tháng - 13 tháng từ 6,8% lên 6,9%, tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ; kỳ hạn 15 tháng lên 7%, tăng 0,2% với cùng kỳ.

Lãi suất tiết kiệm VPBank giữ nguyên đối với các khách hàng tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng bằng 5,3%; lãi suất tiết kiệm18 tháng bằng 7,2%; lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng bằng 7,3%; lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng bằng 7,4%.

Ngược lại, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng xuống còn 5,4%, tương đương giảm 0,1%; giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng xuống còn 6,3%, giảm 0,2% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, đối với khách hàng gửi tiền từ 500 đến dưới 5 tỷ đồng, VP Bank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lên 5,3%, tương đương tăng 0,1% o với cùng kỳ tháng 11.

Đồng thời, VPBank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng từ 6,8% lên 6,9% tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ;

Tiếp theo, VPbank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng từ 6,8% lên 7%, tăng 0,2% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng lên 7,1%, tăng 0,3% so với cùng kỳ tháng 11.

VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng với mức lãi suất bằng 5,3%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,5%

Ngược lại, VPBank giảm lãi suất đối với khách hàng gửi tiết kiệm trọng kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng xuống còn 5,45%; tương đương giảm 0,05% so với cùng kỳ tháng 11. Tiếp theo, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng xuống còn 6,3%, giảm 0,3% so với cùng kỳ.

Ngân hàng này tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng xuống còn 6,5%, giảm 0,3% so với cùng kỳ tháng 11.

Đặc biệt, trong tháng 12 này, VPBank tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiên từ 5 tỷ tới dưới 10 tỷ đồng, trong đó, tăng lãi suất tiết kiệm kiệm trong kỳ hạn 1 tháng lên 5,4%, tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ tháng 11.

Tiếp theo, VPBank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng từ 6,9% lên 7,1%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng từ 6,9% lên 7,2%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Ngân hàng này cũng tăng lãi suất tiết kiêm trong kỳ hạn 18 tháng từ 7,3% lên 7,4%, tương đương tăng 0,1%; tăng lãi suấ tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng từ 7,4% lên 7,5%, tăng 0,1% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng từ 7,5% lên 7,6%.

VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 2 tháng bằng 5,4%; lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng vẫn tiếp tục giữ nguyên ở mức 6,9%;

Ngược lại, VPBank giảm lãi suất đối với khách hàng gửi tiết kiệm trọng kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng xuống còn 5,45%; tương đương giảm 0,05% so với cùng kỳ tháng 11. VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng từ 6,7% xuống còn 6,4%, giảm 0,3% so với cùng kỳ. Đồng thời, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng xuống còn còn 6,6%, giảm 0,2% so với cùng kỳ.

Với những khách hàng gửi tiền lớn hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng, VPBank tăng lãi suất tiết kiệm như sau: tăng lãi suất tiết kiệm kiệm trong kỳ hạn 1 tháng lên 5,4%, tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ tháng 11. Tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng từ 6,9% lên 7%, tăng 0,1% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng từ 6,9% lên 7,2%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ.

VPBank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng từ 6,9% lên 7,1%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiêm trong kỳ hạn 18 tháng từ 7,3% lên 7,4%, tương đương tăng 0,1%; tăng lãi suấ tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng từ 7,4% lên 7,5%, tăng 0,1% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng từ 7,5% lên 7,6%.

VPBank giảm lãi suất đối với khách hàng gửi tiết kiệm trọng kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng xuống còn 5,45%; tương đương giảm 0,05% so với cùng kỳ tháng 11. VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng từ 6,7% xuống còn 6,5%, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Đồng thời, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng xuống còn còn 6,7%, giảm 0,1% so với cùng kỳ.

Còn lại, VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 2 tháng bằng 5,4%./.

TH

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng