Vinatea phản hồi về kết luận của Thanh tra Chính phủ

26/10/2020, 12:51

Ngày 26/10, Tổng công ty Chè Việt Nam (Vinatea) đã có phản hồi về kết luận của Thanh tra Chính phủ, theo đó Vinatea khẳng định hoàn toàn không liên quan tới các sai phạm về quản lý và sử dụng đất đai theo kết luận của Thanh tra Chính Phủ.

Ngày 28/9/2020, Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP nhận được Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng công ty Chè Việt Nam, trong đó có nội dung: "Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty TNHH MTV đưa 12 khu đất để góp vốn liên doanh, liên kết, cho thuê lại đất không đúng quy định; thoái vốn không qua đấu giá, vi phạm quy định của Thủ tướng Chính phủ".

Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa theo Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 16/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 17/12/2015, Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP chính thức được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Ngay sau khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP đã gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai, các khoản nợ không có khả năng thu hồi, các khoản lỗ và các nghĩa vụ tài chính không được bàn giao như vay vốn, bảo lãnh…từ giai đoạn là doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc Bộ NN & PTNT). Về Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan để khẳng định: Toàn bộ sai phạm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng công ty Chè Việt Nam theo Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ hoàn toàn thuộc trách nhiệm và phạm vi quản lý của Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH MTV (giai đoạn là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ NN & PTNT). Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP hoàn toàn không liên quan tới các sai phạm trên đây theo kết luận của TTCP. Trong danh sách 12 khu đất được Thanh tra Chính phủ xác định vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, có 03 khu đất liên quan thuộc danh mục tài sản được Nhà nước bàn giao chính thức cho Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP Vinatea, bao gồm: 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 59 An Bình và 92 Võ Thị Sáu (trụ sở chính của Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP). Hiện nay, cả 03 khu đất này đều bị vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai (trong giai đoạn là doanh nghiệp Nhà nước điều hành, quản lý) khiến Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP có nguy cơ mất quyền kế thừa, sở hữu tài sản và thiệt hại lớn trong hoạt động phát triển doanh nghiệp.

Để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông, nhà đầu tư, đồng thời bảo vệ uy tín thương hiệu, Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để khiếu nại và khởi kiện các sai phạm khác thuộc giai đoạn là doanh nghiệp Nhà nước (trước cổ phần hóa). Cụ thể, khởi kiện các sai phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai về 03 khu đất thuộc danh mục tài sản được Nhà nước bàn giao chính thức cho Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP khi cổ phần hóa, bao gồm: 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 59 An Bình, 92 Võ Thị Sáu (trụ sở chính của Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP) để thực hiện quyền sở hữu và bảo vệ tài sản chính đáng của doanh nghiệp. Khiếu nại tới các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan về việc: Quyết toán cổ phần hoá về tài chính thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước - Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty TNHH MTV (bao gồm cả khoản lỗ 61 tỷ đồng phát sinh từ giai đoạn trước cổ phần hoá và lãi chậm nộp phát sinh).Khởi kiện các nghĩa vụ về các khoản nợ và bảo lãnh ngân hàng của doanh nghiệp Nhà nước: Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty TNHH MTV không có trong nội dung bàn giao cổ phần hóa doanh nghiệp cho Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP.

Chi tiết các tài liệu liên quan xem thêm tại đây

TH

Bình luận