V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

22/04/2019, 01:59

Hôm nay (22/4) kỷ niệm 149 năm ngày sinh của V.I. Lênin (1870-2019), vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

Theo TTXVN

Bình luận