Viettel Global: Doanh thu tăng trưởng 24%

06/05/2018, 12:58

Viettel Global: Doanh thu tăng trưởng 24% - Năm 2017, Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) phải tăng mạnh đầu tư 4G tại nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt là Myanmar, nhưng lợi nhuận trước thuế của toàn công ty vẫn đạt con số dương 27 tỷ đồng.

Công ty Viễn thông Quốc tế Myanmar (MyTel) - một thương hiệu nổi tiếng của Viettel Global tại quốc gia này

Viettel Global, đơn vị đảm trách hoạt động đầu tư kinh doanh ra nước ngoài của Tập đoàn Công nghiệp Viễn Thông Quân đội (Viettel) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 và Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 tại đại hội cổ đông.

Theo đó, kết quả hoạt động kinh doanh ra đầu tư ra nước ngoài của Viettel Global năm 2017 đã khả quan hơn so với năm trước đó.

Cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh của Viettel Global trong năm 2017 như sau:

Về doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, Viettel Global đạt 19.023 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2016 (đạt hơn 15.335 tỷ đồng).

Đáng chú ý, theo báo cáo đã được kiểm toán, doanh thu từ hoạt động tài chính của Viettel Global năm 2017 đạt 2.978 tỷ đồng, tức tăng tới 7 lần so với năm 2016. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá lên tới 2.421 tỷ đồng so với chỉ hơn 300 tỷ đồng của năm 2016. Phần lớn kết quả này xuất phát từ đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại 3 thị trường lớn của Viettel Global gồm Mozambique, Cameroon và Haiti trong năm 2017.

Theo Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 tại đại hội cổ đông, năm qua Viettel Global đạt tổng doanh thu 30.000 tỷ đồng (1,393 tỷ USD, tăng hơn 33% so với năm 2016).

Hiện Viettel Global là công ty Việt Nam duy nhất có doanh thu từ nước ngoài vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Lợi nhuận tăng 82% so với năm 2016

Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho biết, năm 2017 lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Viettel Global đạt kết quả khả quan 4.483 tỷ đồng, tăng 82% so với năm 2016 (đạt 2.460 tỷ đồng).

 

Một thương hiệu của Viettel ở nước ngoài, Ảnh: TL

Như vậy, nhờ những kết quả kinh doanh khả quan trên, năm 2017,  đầu tư quốc tế của “ông lớn” ngành viễn thông – Viettel - đã có lợi nhuận dương. Đáng ghi nhận, kể từ khi đầu tư ra nước ngoài đến hết năm tài chính 2017, tổng số tiền lũy kế mà Viettel chuyển về Việt Nam từ các thị trường lên tới 1,3 tỷ USD.

Năm 2017, Viettel Global đã báo lãi trước thuế 26,7 tỷ đồng.  Theo Viettel, đây được xem là kết quả có ý nghĩa lớn trong bối cảnh tổng công ty phải tập trung nhiều nguồn lực cho các thị trường lớn mới đi vào hoặt động như Tanzania, Myanmar và thị trường viễn thông thế giới đang đi vào giai đoạn bão hòa, doanh thu trung bình chỉ tăng trưởng 4%, lợi nhuận suy giảm 1,6%.

Thương hiệu của Viettel Global ở nước ngoài, Ảnh: TL

Tập đoàn Viettel hiện mở rộng đầu tư kinh doanh tại 10 quốc gia trên thế giới bao gồm Campuchia, Lào, Đông Timor, Haiti, Peru, Mozambique, Cameroon, Burundi, Tanzania và Myanmar.

Trong đó, Viettel Global đang giữ vị trí số 1 về thị phần tại 5/10 thị trường quốc tế. Nhờ việc mở rộng đầu tư ra quốc tế và giữ thị phần cao ở Việt Nam, Tập đoàn Viettel đã lọt vào danh sách 30 tập đoàn viễn thông có số lượng khách hàng lớn nhất thế giới.

Giao Linh

Bình luận