Việt Nam thăng hạng "quyền lực mềm toàn cầu"

03/03/2021, 09:22

Theo báo cáo Chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2021, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN nâng hạng trong bảng xếp hạng quyền lực mềm toàn cầu.

TTXVN

Bình luận