Việt Nam tăng tiếp 2 bậc về Chỉ số Phát triển Chính phủ Điện tử

16/07/2020, 09:58

Theo báo cáo của Liên hợp quốc về Chỉ số Phát triển Chính phủ Điện tử (EGDI) 2020, Việt Nam thuộc nhóm nước có chỉ số cao và xếp hạng 86, tăng 2 bậc so với năm 2018.

TTXVN

Bình luận