Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ASEAN

04/11/2019, 11:55

Từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 28/7/1995 đến nay, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của khu vực này.

TTXVN

Bình luận