Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống mua bán người

20/12/2019, 14:40

Việt Nam – Campuchia đẩy mạnh hợp tác phòng, chống mua bán người - Vừa qua, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Chính phủ 2 nước, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Các vấn đề phụ nữ Campuchia đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2017 – 2019.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Báo CAND

Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và bà Hou Samith Quốc vụ khanh, Bộ Các vấn đề phụ nữ, Trưởng đoàn đại biểu Campuchia đồng chủ trì Hội nghị.

Theo Kế hoạch hành động về phối hợp thực hiện Hiệp định song phương giai đoạn 2017 – 2019, cơ quan chức năng của 2 nước đã thực hiện tích cực, nghiêm túc, hiệu quả; đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình hoạt động tội phạm mua bán người giữa Việt Nam và Campuchia, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước.

Tại Hội nghị, hai bên đã báo cáo đánh giá thực trạng tình hình, xu hướng hoạt động tội phạm mua bán người liên quan đến 2 nước; kết quả phối hợp thực hiện Hiệp định, nhất là những việc làm được, chưa làm được từ sau Hội nghị năm 2016 đến nay. Kiến nghị, đề xuất các biện pháp phối hợp nhằm thực hiện một cách thiết thực, đơn giản, hiệu quả như: Trao đổi thông tin; thiết lập đường dây nóng, cơ chế giao ban; phối hợp điều tra, xử lý vụ việc, bắt giữ chuyển giao đối tượng và tài liệu giải cứu nạn nhân… Thảo luận, thống nhất Kế hoạch ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định giai đoạn 2020 – 2022.

 

Thứ trưởng Lê Qúy vương và bà Hou Samith ký kết Biên bản Hội nghị. Ảnh Báo CAND

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Qúy Vương và bà Hou Samith tiếp tục khẳng định thêm một lần nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia kiên quyết đấu tranh chống tội phạm nói chung và phòng ngừa ngăn chặn, giảm tội phạm mua bán người nói riêng.

Đây chính là cam kết chính trị mạnh mẽ của 2 nước đối với tiến trình COMMIT cũng như khu vực ASEAN nhằm xây dựng chính sách hợp tác xuyên biên giới một cách bền vững, hiệu quả về công tác phòng, chống mua bán người.

Đồng thời, là cơ sở quan trọng để các Bộ, ngành Trung ương, địa phương của Việt Nam và Campuchia có điều kiện phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định giữa 2 nước, trọng tâm là trao đổi thông tin vụ việc liên quan đến hoạt động tội phạm mua bán người; phối hợp điều tra, bắt giữ đối tượng phạm tội, giải cứu và hồi hương nạn nhân.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Việt Nam cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Chính phủ Hoàng gia Campuchia thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Hiệp định, nhất là Kế hoạch ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định giai đoạn 2020 – 2022. 

Thứ trưởng tin tưởng với sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Chính phủ Hoàng gia và các cơ quan chức năng Campuchia, sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các hoạt động ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định sẽ được thực hiện có hiệu quả góp phần vun đắp tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Hội nghị, đã thông qua biên bản, kế hoạch các hoạt động ưu tiên phối hợp thực hiện Hiệp định song phương giữa hai nước giai đoạn 2020 – 2022.

TH

Bình luận