Về việc tham dự Giải Ảnh Báo chí “ASEAN – Một cộng đồng”

13/10/2016, 15:00

Ngày 18/8/2016, Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn tới các tổ chức nhà báo trong Cộng đồng ASEAN và các cấp Hội Nhà báo cả nước về việc tham dự Giải Ảnh báo chí “ASEAN - Một cộng đồng” kèm Thể lệ Giải, hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 10/11/2016.

Giải Ảnh báo chí “ASEAN - Một cộng đồng của Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ), do Hội Nhà báo Việt Nam – nước Chủ tịch CAJ nhiệm kì 2015-2017, đăng cai tổ chức, kèm Thể lệ Giải (Xem Thể lệ Giải trên website này).  

Đây là hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa lớn trong CAJ thực hiện Chương trình hành động đã được thông qua tại Đại hội đồng CAJ lần thứ 18 tại Hà Nội cuối 2015, nhằm tăng cường sự đoàn kết và liên kết giữa các nhà báo, các tổ chức nhà báo trong Cộng đồng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, nâng cao sự đóng góp của CAJ vào quá trình phát triển khu vực; nâng cao hình ảnh và tầm ảnh hưởng của tổ chức CAJ tại mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới;

Thời gian nhận tác phẩm: đến hết 10/11/2016. Trao Giải vào cuối tháng 12/2016.

Từ nay đến 10/11/2016, thời gian không còn nhiều. Để Giải thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức Giải trân trọng đề nghị các cấp Hội, các cơ quan báo chí tiếp tục đôn đốc, động viên hội viên gửi ảnh về Ban Tổ chức Giải theo địa chỉ Email: bannghiepvu.hnb@gmail.comLiên hệ: Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội. ĐT: (04) 3935.1071 - 38.246530 – 097 262 8386.

                                                                              Ban Tổ chức   

Bình luận