Xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh

Xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh

10:11 - 23/05/2017

Quốc hội đã nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành...

first pageprev page1234567 ... next pagelast page