Vai trò và nhiệm vụ đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

26/05/2019, 14:30

Hội đồng Bảo an là cơ quan quan trọng nhất của Liên hợp quốc, có nhiều quyền lực đặc biệt, nhất là về hòa bình, an ninh quốc tế, có ảnh hưởng và tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống quốc tế.

TTXVN

Bình luận