Vai trò của đại cử tri trong bầu cử Mỹ

03/11/2020, 09:46

Người Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống, mà đại cử tri của từng bang mới là những người thực hiện điều này, dựa trên kết quả phiếu phổ thông của bang.

Video: VnExpress

Bình luận