UBND Tỉnh Khánh Hòa: Triển khai đồng loạt chính sách ưu đãi đầu tư

09/10/2017, 14:48

UBND Tỉnh Khánh Hòa: Triển khai đồng loạt chính sách ưu đãi đầu tư - UBND tỉnh Khánh Hòa luôn coi việc cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm trong công tác xúc tiến đầu tư, lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ làm hạt nhân, hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đồng loạt chính sách ưu đãi đầu tư

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Dựa vào lợi thế từng vùng trên địa bàn tỉnh để tập trung thu hút đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhất là trong các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, những ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao và các ngành dịch vụ hiện đại, thời gian qua, Khánh Hòa tập trung kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài có năng lực, kinh nghiệm, tài chính trong việc phát triển Đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong sau khi Đề án Đặc khu này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với TP. Nha Trang, với tính chất là một trong những trung tâm du lịch, trung tâm tổ chức sự kiện có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, là trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tỉnh Khánh Hòa định hướng tập trung thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng vào các lĩnh vực nói trên. TP. Cam Ranh, với mục tiêu xây dựng hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, phát triển dịch vụ vận tải biển, vận tải hàng không trở thành ngành thế mạnh của khu vực, cần tập trung kêu gọi đầu tư vào các ngành dịch vụ du lịch, mở rộng, nâng cấp sân bay Cam Ranh, công nghiệp đóng tàu, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp may mặc, giày da... phục vụ xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu trong nước.

Các ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa cũng đã tập trung nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; nắm rõ nhu cầu của từng đối tác để xác định phương thức, kênh liên lạc và hình thức tổ chức xúc tiến hiệu quả. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư bằng cách thường xuyên cập nhật các định hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh để công khai trên các trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư đến các hội nghị, hội thảo, buổi làm việc giữa UBND tỉnh với đại sứ quán, lãnh sự quán các nước, các tham tán thương mại...

Khu công nghiệp Suối Dầu có nhiều chính sách ưu đãi, thu hút nhà đầu tư. Ảnh: TL

Thực hiện đồng bộ nhiều chính sách

Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, bên cạnh các giải pháp thu hút đầu tư vào những dự án trọng điểm, tỉnh có giải pháp cụ thể để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp. Tỉnh thường xuyên rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhằm loại bỏ các rào cản không hợp lý đối với việc phát triển những ngành kinh tế, từ đó, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất.

Thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh sẽ tổ chức cho doanh nghiệp và ngân hàng đối thoại và ký kết hợp đồng, vay vốn sản xuất với lãi suất ưu đãi; gắn kết chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh sẽ hỗ trợ các ngân hàng thương mại tổ chức các khóa tập huấn cho doanh nghiệp về quy trình, thủ tục vay vốn, kiến thức và kỹ năng xây dựng dự án đầu tư; tạo điều kiện cho doanh nghiệp có mặt bằng ổn định, được hưởng chính sách ưu đãi trong thuê đất; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật thông qua Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020”.

Kinh phí để thực hiện Kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 46 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương khoảng 4 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương khoảng 30,7 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa khoảng 11,3 tỷ đồng. Kèm theo kế hoạch này, UBND tỉnh còn có chương trình, đề án trợ giúp doanh nghiệp gồm: Đào tạo quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo, chương trình khuyến công, chương trình xúc tiến thương mại, chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm... với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã xây dựng chính sách thu hút đầu tư tập trung hỗ trợ về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đào tạo nghề... vào các khu công nghiệp trình UBND tỉnh. Những chính sách này trên cơ sở báo cáo tổng thể về tình hình phát triển công nghiệp địa phương, nghiên cứu những chính sách của các tỉnh có điều kiện tương đồng như Quảng Ninh, Quảng Ngãi... và tham vấn ý kiến một số doanh nghiệp cũng như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, để từ đó đúc kết thành một hệ thống chính sách, tạo điều kiện thu hút đầu tư, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Văn Kỳ

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet