Tuyên truyền, quán triệt nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo

13/10/2020, 10:41

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4929/UBND-KGVX ngày 12/10/2020, về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới”.

Ảnh minh họa

Theo đó, các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức bảo đảm thống nhất, chặt chẽ; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực để thu hút hội viên, xây dựng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo; phát huy vai trò giám sát, phản biện của báo chí với xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở…

Các cơ quan báo chí thành phố chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TƯ ngày 8/4/2020, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội…

Đồng thời tuyên truyền, quán triệt nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của Thủ đô và đất nước.

Thúy Nga/ hanoimoi.com.vn

Bình luận