Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

07/04/2020, 15:29

Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam - Hội Nhà báo Việt Nam có công văn số 74/CV-HNBVN gửi các đơn vị về việc đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Bình luận