Từ 1/5, Hà Nội điều chỉnh giá gần 2.000 dịch vụ y tế

10/04/2019, 04:33

Từ 1/5, Hà Nội điều chỉnh giá gần 2.000 dịch vụ y tế - Ngày 9/4, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Trong kỳ họp ngày 9/4, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về việc tăng giá dịch vụ KCB và xem xét, quy định cụ thể danh mục, giá các dịch vụ KCB không thuộc quỹ BHYT chi trả gồm: 10 dịch vụ KCB, 6 dịch vụ ngày giường, 1.937 giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.

Giá dịch vụ tối đa gồm chi phí trực tiếp và tiền lương để đảm bảo cho việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị cho người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết việc tăng giá dịch vụ y tế lần này phù hợp với quy định chung, nhằm tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT. Hà Nội hiện có 86,7% dân số đã tham gia BHYT (gồm các đối tượng người già, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và cận nghèo, chính sách xã hội…), chỉ có 13,3% người dân chưa tham gia là các đối tượng có mức sống ổn định, thuộc nhóm tham gia BHYT tự nguyện. 

Đối tượng áp dụng mức giá mới là các cơ sở KCB của nhà nước thuộc TP. Hà Nội, gồm: các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thành phố, trung tâm chuyên khoa, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, trạm y tế xã/phường/thị trấn; người bệnh chưa tham gia BHYT; người bệnh có thẻ BHYT nhưng đi KCB hoặc sử dụng các dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan...

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, việc điều chỉnh giá dịch vụ KCB chỉ tác động đến các đối tượng chưa tham gia BHYT. Về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, vì các đối tượng này đã được nhà nước mua, hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT và được BHYT thanh toán phần lớn chi phí khi đi khám chữa bệnh.

Theo Nghị quyết, nguyên tắc xác định giá dịch vụ y tế như sau: 

Các bệnh viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến thành phố có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.

Với trạm y tế xã, phường, thị trấn, mức giá khám bệnh áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại tại Thông tư 37/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

Nghị quyết cũng quy định cụ thể danh mục, giá các dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc Quỹ BHYT gồm: 10 dịch vụ khám chữa bệnh, 6 dịch vụ ngày giường, 1.937 giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện./.

PV

Bình luận