Bảo hiểm y tế - Để cuộc sống tốt đẹp hơn

Bảo hiểm y tế - Để cuộc sống tốt đẹp hơn

12:34 - 31/10/2019

BHXH, BHYT giữ vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước, mang tính nhân văn và chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Đây cũng là hai yếu tố không thể...

Năm 2020: 90,7% dân số tham gia BHYT

Năm 2020: 90,7% dân số tham gia BHYT

14:15 - 23/10/2019

Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 được...

first pageprev page123456 ... next pagelast page