Đẩy mạnh truyền thông về chính sách BHXH, BHYT

Đẩy mạnh truyền thông về chính sách BHXH, BHYT

14:38 - 17/04/2018

Ngày 17 - 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Truyền thông về chính...

Ngành BHXH tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0

Ngành BHXH tiếp cận cách mạng công nghệ 4.0

16:10 - 16/04/2018

Ngày 16/4, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Hệ thống quản lý văn bản điều hành; triển khai nghiên...