Hạn mức trả tiền bảo hiểm

Hạn mức trả tiền bảo hiểm

10:30 - 20/06/2017

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm.