Trước 30/5/2020: Hải Phòng chấm dứt hoạt động đối với 2 tạp chí

25/02/2020, 10:45

Trước 30/5/2020: Hải Phòng chấm dứt hoạt động đối với 2 tạp chí - Theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trước ngày 30/5/2020, TP Hải Phòng sẽ chấm dứt hoạt động của 2 tạp chí, gồm: Tạp chí Sinh hoạt chi bộ Hải Phòng, Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng. Riêng Báo An ninh Hải Phòng triển khai sắp xếp theo kế hoạch của Bộ Công an.

TP Hải Phòng có 4 cơ quan báo chí không phải thực hiện sắp xếp theo quy hoạch gồm: Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Tạp chí Cửa Biển và Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Hải Phòng).

UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu tiếp tục triển khai Đề án thực hiện chủ trương số hóa báo Hải Phòng; khuyến khích việc phát triển trang thông tin điện tử (website) của Tạp chí Cửa Biển thành mô hình tạp chí điện tử; khuyến khích việc phát triển theo mô hình Tổ hợp truyền thông đa phương tiện bắt kịp xu thế cuộc cách mạng 4.0 của Đài PTTH Hải Phòng.

Chậm nhất đến ngày 30/5/2020, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ hoàn thiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động thành Bản tin tuyên truyền cung cấp thông tin phục vụ các kỳ sinh hoạt của các chi bộ; Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng hoàn thiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động thành Bản tin tuyên truyền, phổ biến thông tin chuyên ngành. Đồng thời, 2 cơ quan sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cơ quan chủ quản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thủ tục thu hồi giấy phép theo quy định.

UBND TP Hải Phòng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Trung ương đối với công tác báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí để tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch.

TH

Bình luận