Trong lo có mừng

09/10/2018, 08:26

Trong lo có mừng - Một khi kỷ luật Đảng được thực sự chặt chẽ, nghiêm minh, luật pháp của đất nước được thi hành công bằng, nghiêm khắc thì lo gì tham nhũng, tiêu cực không bị đẩy lùi...

Trong lo có mừng

PHÓ NHÒM: Bác cả nháy đọc gì mà chăm chú thế? Em chào mà cũng không thèm trả lời!

CẢ NHÁY: Ấy chết! Chả là đọc báo hôm nay thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kỷ luật một lúc mấy tướng lĩnh công an, trong đó có cả người đang là Thứ trưởng và người nguyên là Thứ trưởng nên tôi quá lo lắng mà không nghe thấy tiếng chào của chú. Đúng là có lỗi với chú Phó Nhòm rồi. Chú tha lỗi cho tôi nhé!

PHÓ NHÒM: Ôi dào, có cái chuyện vặt ấy, làm gì mà Bác Cả phải xin lỗi. Rõ là vẽ chuyện. Khối người làm to, có trách nhiệm lớn, để xảy ra sai phạm nặng trong ngành mình quản lý mà họ có cần xin lỗi ai đâu. Dưng mà vừa rồi, Bác Cả bảo lo là lo cái gì? Em nghĩ, cứ chiểu theo pháp luật, ai có lỗi thì phải bị kỷ luật, ai có tội thì phải bị trừng trị, bất kể người đó là cán bộ hay sỹ quan, cấp tá hay cấp tướng, có gì mà bác phải lo cho mệt cái thân xác!

CẢ NHÁY: Cái chú này, rõ là ăn nói hàm hồ vô tư lự. Chú bảo không lo sao được. Công an là lực lượng bảo vệ pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự xã hội và cuộc sống bình yên của chúng ta. Nhất là những tướng lĩnh, sỹ quan, có chức vụ lãnh đạo, quản lý cao cấp càng có quyền lực to lớn, vai trò quan trọng trong lĩnh vực đặc biệt này. Vậy mà, chính họ lại bất chấp pháp luật, coi thường phép nước, làm những việc sai trái đến nỗi vi phạm khuyết điểm “nghiêm trọng” và “rất nghiêm trọng”. Vậy mà Chú Phó bảo không có gì phải lo sao? Thử hỏi, nói thế liệu có lọt lỗ nhĩ được không?

PHÓ NHÒM: Để em lý luận cho Bác Cả nghe xem được không nhé! Thứ nhất, những người vi phạm khuyết điểm ấy chỉ là số rất nhỏ trong lực lượng công an. Còn rất nhiều người từ cấp tướng đến chiến sỹ công an đang ngày đêm làm việc quên mình, không quản khó khăn, nguy hiểm vì trật tự an toàn xã hội, an ninh Tổ quốc. Vì thế chúng ta mới có cuộc sống yên bình thường nhật chứ. Thứ hai, việc những tướng lĩnh công an quyền lực to lớn vẫn bị xử lý kỷ luật khi vi phạm khuyết điểm càng chứng minh cho sự công bằng và nghiêm minh của kỷ cương, phép nước. Một khi kỷ luật Đảng được thực sự chặt chẽ, nghiêm minh, luật pháp của đất nước được thi hành công bằng, nghiêm khắc thì lo gì tham nhũng, tiêu cực không bị đẩy lùi. Thế là vui chứ sao Bác Cả lại lo?

CẢ NHÁY: Ừ nhỉ! Chú Phó nhà mình thế mà sâu sắc đáo để. Chuyện này đúng là “tái ông thất mã”, trong cái lo có cái mừng. Để tôi họa mấy vần xem Chú nghe được không nhé!

Kỷ cương, phép nước như lò nóng,
Tiêu cực đâu còn chốn dung thân.
Công an gương mẫu theo lời Bác,
Tận tụy, trung thành vì nhân dân

Linh Sơn

Bình luận