Triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm

30/10/2017, 11:23

Triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm - Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm do BHXH Việt Nam tổ chức hôm 28/10, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đã có kết luận với các đơn vị như sau.

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm

Ban Thu:

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn BHXH các tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 595; hoàn thiện việc rà soát, cấp mã số BHXH đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và chất lượng.

Phối hợp với các đơn vị rà soát, tổng hợp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 595; báo cáo trình Tổng Giám đốc những vấn đề bất cập và đề xuất sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đúng pháp luật. Đề xuất khen tưởng các tập thể, cá nhân tích cực tổ chức triển khai hoàn thiện việc cấp mã số BHXH đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Phối hợp với Vụ Tài chính- Kế toán xây dựng định mức về kinh phí triển khai rà soát, hoàn thiện cấp mã số BHXH theo Công văn số 3799. Phân công cán bộ chuyên quản theo dõi, đôn đốc các địa phương được phân công hoàn thành kế hoạch; rà soát cấp mã số BHXH và hoàn hành nhiệm vụ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Chủ động trong việc hướng dẫn các địa phương xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Ban Sổ- Thẻ:

Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc BHXH các tỉnh thực hiện nhiệm vụ rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổng hợp, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý kịp thời những phát sinh trong quá tình tổ chức thực hiện ở các địa phương. Đề xuất khen thưởng đối với những BHXH tỉnh ban giao sổ BHXH đạt tỉ lệ cao, đảm bảo chất lượng nhân kết thúc một năm thực hiện phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn”.

Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phân công cán bộ chuyên quản theo dõi, đôn đốc các địa phương được phân công thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ cấp sổ, thẻ; rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; cấp mã số BHXH. Chủ động trong việc hướng dẫn các địa phương xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Vụ Tài chính- Kế toán:

Chủ trì phối hợp với Ban Thu, Ban Sổ- Thẻ xây dựng định mức và sớm hướng dẫn BHXH các tỉnh về kinh phí triển khai việc hoàn thiện cấp mã sổ BHXH theo Công văn số 3799.

Vụ Thanh tra- Kiểm tra:

Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan xây dựng quy trình giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài; đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện. Đối với trường hợp thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 595.

Vụ Pháp chế:

Chủ trì phối hợp vói các đơn vị hoàn thiện văn bản hướng dẫn về tạm dừng, huỷ, điều chỉnh hưởng chế độ BHXH để xin ý kiến Bộ LĐ-TB&XH.

Văn phòng:

Phối hợp với Ban thu, Ban Sổ- Thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật BHXH, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm; công tác cấp mã số BHXH và trả sổ BHXH tháng 11/2017. Kịp thời in, cấp phôi sổ BHXH, thẻ BHYT cho BHXH các tỉnh để đảm bảo việc trả sổ BHXH, in thẻ BHYT theo mã số BHXH.

BHXH các tỉnh:

Về chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thì ghi sổ BHXH thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1972 ngày 2/6/2016 của Bộ LĐ-TB&XH và Công văn số 3449 của BHXH Viêt Nam. Trường hợp hồ sơ của người lao động thể hiện có làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà sổ BHXH ghi sai, thì cơ quan BHXH phải điều chỉnh. Trường hợp người lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà chưa được quy định vào chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn số 1972 của Bộ LĐ-TB&XH.

Về giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo về thực hiện chế độ BHXH:

Những trường hợp đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ trước ngày 1/1/1995 hoặc chưa được hưởng mà có đề nghị tính hưởng thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 (tính thời gian công tác thực tế, thời gian công tác quy đổi, điều chỉnh thời gian, điều chỉnh tiền lương, chức danh nghề, mức hưởng...) thì không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan BHXH. BHXH các tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH xem xét, nếu đủ căn cứ pháp lý, đủ điều kiện thì đề nghị Sở LĐ-TB&XH có ý kiến để giải quyết; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì đề nghị Sở LĐ-TB&XH báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị UBND tỉnh căn cứ ý kiến của các cơ quan nêu trên để thực hiện xin ý kiến Bộ LĐ-TB&XH.

Những trường hợp cơ quan BHXH đã thu BHXH từ ngày 1/1/1995 đến nay hoặc đã giải quyết hưởng từ 1/1/1995 đến nay, mà người lao động khiếu nại, thì thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Đối với những trường hợp đã có kết luận, quyết định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì căn cứ kết luận của cơ quan để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phối hợp với Sở LĐ-TB&XH xem xét, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Bộ LĐ-TB&XH.

Đối với những trường hợp giải quyết tai nạn lao động, đã có ý kiến của Sở LĐTB&XH, mà kiểm tra hồ sơ chưa đảm bảo căn cứ pháp lý, thì cơ quan BHXH có văn bản đề nghị Sở LĐ-TB&XH điều tra lại vụ tai nạn lao động.

Chủ động báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật BHXH, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm; đề xuất xử lý những tồn tại, vướng mắc kéo dài về chế độ chính sách BHXH, khởi kiện, xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục tổng hợp những vướng mắc trong thực hiện Luật BHXH, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật Việc làm; công tác cấp mã số BHXH, trả sổ BHXH gửi về BHXH Vệt Nam để giải đáp tại hội nghị trực tuyến tháng 11/2017.

Tổ chức quản lý, chỉ đạo điều hành theo đúng quy định của BHXH Việt Nam; duy trì chế độ giao ban hàng tháng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các phòng thuộc BHXH tỉnh và BHXH các huyện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức viên chức; động viên công chức viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Hoàn thiện việc rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia; từ ngày 1/11/2017 thực hiện in tờ khai bổ sung gửi người tham gia để hoàn thiện dữ liệu cấp mã số BHXH. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 4184 về việc chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BH thất nghiệp.

TH

loading...
Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng