Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư 3 dự án giao thông

08/07/2020, 09:59

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chuyển đổi phương thức đầu tư 3 dự án giao thông - Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Ảnh minh họa

Tại Thông báo, Phó Thủ tướng kết luận, Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là dự án quan trọng quốc gia, đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017.

Tại Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020, Quốc hội đã quyết nghị chuyển đổi đầu tư theo phương thức đối tác công tư sang đầu tư công đối với 3 dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và bổ sung vốn đầu tư không quá 23.461 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách. Ba dự án này khi chuyển đổi sang đầu tư công sẽ thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia.

Mặc dù tại Tờ trình số 282/TTr-CP ngày 5/6/2020, Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội cho phép cấp quyết định đầu tư dự án trước đây tiếp tục thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư để thực hiện điều chỉnh dự án và các trách nhiệm khác. Tuy nhiên, Quốc hội không quyết nghị nội dung này.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu, trong khi pháp luật chưa quy định rõ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến dự án thuộc tiêu chí quan trọng quốc gia có được áp dụng đối với dự án đang đầu tư theo hình thức PPP được chuyển đổi sang đầu tư công hay không; để bảo đảm chặt chẽ, Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để triển khai Nghị quyết số 117/2020/QH14 của Quốc hội, trên nguyên tắc đúng thẩm quyền theo quy định đối với dự án quan trọng quốc gia (Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư).

Để sớm triển khai 3 dự án thánh phần nêu trên, sau khi Chính phủ có Nghị quyết, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục trình, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định; yêu cầu các cơ quan là thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước tham gia tích cực, có trách nhiệm để Hội đồng sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư 3 dự án này.

Đối với 5 dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Theo VGP

Bình luận