Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI – 2018

23/09/2018, 15:29

Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI – 2018 - Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI – 2018 sắp diễn ra. Người Làm Báo xin gửi trainer chương trình đến độc giả.

Nhà văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam

Bình luận