TP Đà Nẵng thực hiện phân luồng học sinh sau THCS và THPT

26/10/2019, 21:49

TP Đà Nẵng thực hiện phân luồng học sinh sau THCS và THPT - Đề án của TP Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, từ đó phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của thành phố.

TP Đà Nẵng thực hiện phân luồng học sinh sau THCS và THPT. Ảnh: Tuấn Tú

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020, sẽ có khoảng 50% trường trung học cơ sở, 50% trường trung học phổ thông tại thành phố có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; có khoảng 50% trường trung học cơ sở, 50% trường trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đặc biệt, có ít nhất 20% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ chứng chỉ nghề, sơ cấp, trung cấp; ít nhất 20% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng, đại học kỹ thuật.

Học sinh TP Đà Nẵng bắt đầu được phân luồng ngay khi cuối cấp II hoặc cấp III. Ảnh: Tuấn Tú

Đến năm 2025, TP Đà Nẵng phấn đấu 100% trường trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 100% trường trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Phấn đấu có ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trường trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ chứng chỉ nghề, sơ cấp, trung cấp; đồng thời, ít nhất 35% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng, đại học kỹ thuật.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch thực hiện đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Đồng thời, đề nghị các trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên đưa vào chương trình đào tạo của các khoa, ngành học các nội dung về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông, thu hút học sinh đăng ký tham gia học nghề…

Ngọc Lan - Tuấn Tú

Bình luận