Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư

02/11/2019, 21:44

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư - Sáng 2/11, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư ngày 9/12/2009, đã chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh qua hơn 30 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển KT-XH, hoàn thiện hệ  thống pháp luật theo đúng chiến lược của Đảng về cải cách tư pháp, cải cách pháp luật, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng, Chỉ thị 39 có vai trò quan trọng trong việc xác định cụ thể các định hướng, nguyên tắc và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cho công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.

Việc tổng kết Chỉ thị 39 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang tiến hành tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam định hướng đến năm 2020. Kết quả tổng kết này sẽ góp phần vào việc đề xuất với cấp có thẩm quyền định hướng, chính sách công tác đối ngoại, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Chỉ ra những kết quả, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, trong bối cảnh tình hình mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị với việc đề cao tính chủ động, trách nhiệm, tích cực hội nhập quốc tế của các cấp ủy đảng; xây dựng bản lĩnh, năng lực hấp thụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý đổi mới công tác quản lý nhà nước theo hướng thực chất, giao trách nhiệm và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho các cơ quan nhà nước quản lý; chú trọng đến tính hiệu quả, thiết thực của các dự án; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ các đối tượng thụ hưởng; gắn hoạt động hợp tác với bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời cũng cần tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin cải cách pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp với các đối tác quốc tế…

PV

Bình luận