PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ kiêm nhiệm chức vụ mới

19/10/2016, 17:20

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam được phân công kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT T.Ư

Theo Quyết định số 372 - QĐNS/TW ngày 12/10/2016 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam được phân công kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê ở tỉnh Nghệ An, từng tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1981.

Trước khi được điều động giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam vào năm 2016, ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An; Tổng biên tập Báo Nghệ An; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Kỷ đã được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội XII của Đảng tháng 1/2016.

Thái Sơn (TH)

Bình luận