Tổng công ty Vận tải Hà Nội: Thách thức cũng chính là cơ hội

12/10/2020, 06:08

Tổng công ty Vận tải Hà Nội: Thách thức cũng chính là cơ hội - Để biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Transerco đã đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu trong chương trình hành động của mình.

Giữ ổn định và phát huy hiệu quả vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực giao thông công cộng; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, xây dựng Đảng bộ trong sạch…

Đó là những nhiệm vụ chủ yếu được xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu  lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), nhiệm kỳ có nhiều thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho phát triển giao thông công cộng.

Giai đoạn 2020-2025, phát triển giao thông công cộng vẫn sẽ là ưu tiên của thành phố Hà Nội nhằm cải thiện tình hình giao thông, an toàn đô thị. Đồng thời, thành phố cũng đang khẩn trương nghiên cứu xây dựng, triển khai Đề án hạn chế phương tiện giao thông cá nhân từ năm 2030; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đường sắt đô thị. Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động sâu sắc đến mọi mặt, dự báo sẽ thay đổi hoàn toàn hệ thống sản xuất và quản trị hiện nay.    

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Transerco Nguyễn Hoàng Trung cho rằng, đó là những thách thức song cũng là cơ hội để Tổng công ty có thể đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn tới.

Trong những năm tiếp theo, Transerco sẽ tiếp tục chủ động tham gia phát triển mạng lưới xe buýt Thủ đô để mở rộng vùng phục vụ

Cụ thể, việc thành phố ưu tiên phát triển giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân thực sự là cơ hội để Transerco phát triển các lĩnh vực thế mạnh như: Vận tải hành khách công cộng, bến bãi, điểm đỗ xe, dịch vụ thương mại; song cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với Tổng công ty, nhất là trong điều kiện xã hội hóa các dịch vụ công cộng đang được đẩy mạnh.

Cùng với đó, một số dự án đường sắt đô thị sẽ đi vào khai thác trong các năm tới sẽ tác động mạnh mẽ đến vai trò và chức năng của xe buýt hiện nay, đồng thời đặt ra yêu cầu Tổng công ty phải chủ động và sớm chuẩn bị các điều kiện để có thể đáp ứng được nhiệm vụ vận hành các phương thức vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn…

Để biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Transerco đã đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu là: Giữ ổn định và phát huy có hiệu quả vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực giao thông công cộng; triển khai hiệu quả công tác cổ phần hóa kết hợp triển khai mô hình quản trị mới với tăng cường đổi mới quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu công nghệ trong công tác quản lý điều hành, phát triển sản phẩm - thị trường; từng bước cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên, tăng cường đổi mới công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, năng lực điều hành của bộ máy quản lý…

Trong nhiệm kỳ này, Transerco tiếp tục chủ động tham gia phát triển mạng lưới xe buýt Thủ đô để mở rộng vùng phục vụ và tăng cường liên kết mạng theo Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển xe buýt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó phát triển thêm tối thiểu 10-20 tuyến buýt mới mỗi năm; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý thực hiện sắp xếp, tối ưu hóa mạng lưới buýt để khớp nối đồng bộ với hoạt động của tuyến đường sắt đô thị, đường dành riêng cho xe buýt để cải thiện thời gian chuyến đi của hành khách và nâng cao hiệu quả hoạt động của xe buýt; triển khai ứng dụng các công nghệ hiện đại như: Hệ thống vé xe buýt điện tử, hệ thống giám sát hành vi vận hành phương tiện, xe buýt điện, xe buýt nhiên liệu sạch…

Trong lĩnh vực hạ tầng vận tải, Transerco tập trung đẩy mạnh phát triển, khai thác các bãi đỗ xe công cộng có hiệu quả trong khu vực nội đô; đồng thời chủ động tham gia triển khai các dự án đầu tư xây dựng các bến xe khách, bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch trên cơ sở bảo đảm khả năng thu hồi vốn và hiệu quả đầu tư…

Nguồn HNMO

Bình luận