Tin tức thời sự không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

30/03/2018, 08:07

Tin tức thời sự không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả - Đây là một nội dung của Nghị định 22/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2018. Bên cạnh đó, một số chính sách trong lĩnh vực báo chí - truyền thông bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4 này.

Tin tức thời sự không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi

Theo đó, liên quan đến lĩnh vực báo chí, trên cơ sở Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật sở hữu trí tuệ và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả và quyền liên quan ban hành ngày 23/2/2018. Bắt đầu từ ngày 10/4/2018, các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm: Tin tức thời sự thuần túy và các văn bản hành chính.

Trong đó, tin tức thời sự là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin, không có tính sáng tạo; Văn bản hành chính bao gồm các văn bản của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội… và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Cũng theo Nghị định này, trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình phải đáp ứng 02 điều kiện: Phần trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đề cập trong tác phẩm của mình.

Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Để tăng cường sự giám sát, quản lý đối với thông tin được đăng tải trên các mạng xã hội, bắt đầu từ ngày 15/04/2018, Nghị định 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng ban hành ngày 01/03/2018 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, trang thông tin điện tử tổng hợp phải có quy trình để xác định phạm vi nguồn thông tin, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ, từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu.

Đối với mạng xã hội, phải bảo đảm người sử dụng đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội. Tương tự như trang thông tin điện tử, mạng xã hội cũng phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm chậm nhất sau 03 giờ, từ khi phát hiện hoặc có yêu cầu./.

PV

loading...
Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng