Trao quà từ thiện tại Nam Định và Thái Bình

Trao quà từ thiện tại Nam Định và Thái Bình

200 suất quà và tiền mặt do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt ủng hộ đã được Tạp chí Người Làm Báo - Hội Nhà báo Việt Nam trao tận tay các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ...