Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

07/01/2020, 08:30

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân - Sáng 6/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị  Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, hoan nghênh sự đóng góp của các đoàn thể, các tổ chức nhân dân đã góp phần làm nên những thành công chung của hoạt động đối ngoại năm 2019.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục tác động tới quá trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước, nhất là khi Việt Nam đảm nhận triển khai các nhiệm vụ là Chủ tịch ASEAN và nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân đóng vai trò quan trọng, cần được tiếp tục kế thừa phát huy tốt hơn thế mạnh đối ngoại nhân dân của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân trong mỗi lĩnh vực hoạt động.

Theo đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia của hệ thống chính trị trong hoạt động đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các đoàn thể và tổ chức nhân dân. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy được phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động.

Đồng thời hết sức chú trọng đến mục tiêu chính trị, tính chính trị trong các hoạt động đa dạng của đối ngoại nhân dân với mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, không mơ hồ để sao cho mọi hoạt động đều mang lại hiệu quả thiết thực, đạt được mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đối ngoại nhân dân; tiếp tục quán triệt tốt hơn Chỉ thị 04 của Ban Bí thư trong tình hình mới và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động này. Chú trọng phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “diễn biến hòa bình” trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cũng yêu cầu cần tiếp tục phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện tốt hơn để đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tạo khuôn khổ pháp lý phát huy tốt hơn vai trò của đối ngoại nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân. 

PV

Bình luận