Tích cực phòng chống di cư trái phép và nạn mua bán người

20/08/2019, 14:29

Tích cực phòng chống di cư trái phép và nạn mua bán người - Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng, chống di cư trái phép, mua bán người và bảo vệ quyền của người di cư, trong đó, hợp tác quốc tế là cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý di cư.

Các địa biểu  tham dự Hội nghị. Ảnh VOV

Đây là nhấn mạnh của ông Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục lãnh sự  Bộ Ngoại giao tại Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về di cư  hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM), diễn ra sáng 20/8, tại Hà Nội.

Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung của Thỏa thuận GCM đồng thời thảo luận, đề xuất các lĩnh vực ưu tiên triển khai Thỏa thuận GCM phù hợp với luật pháp và điều kiện của Việt Nam.

Đây là thỏa thuận liên chính phủ đầu tiên về di cư hướng đến tăng cường quản trị di cư toàn cầu nhằm ứng phó với những thách thức hiện nay của di cư và thúc đẩy sự đóng góp của người di cư đối với phát triển bền vững, qua đó hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” được nêu tại Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững.

Với việc thông qua thỏa thuận này, các nước đã thừa nhận hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di cư là khuôn khổ hiệu quả nhằm giải quyết các thách thức của di cư và quan trọng hơn, sẽ thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, bảo vệ quyền, lợi ích của người di cư vì nền hoàn bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới.

Việt Nam đã thông qua Thỏa thuận GCM vào tháng 12/018 và hiện nay đang tích cực xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận phù hợp với luật pháp và điều kiện của Việt Nam.

Ông Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao  Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh VOV

Tại hội nghị, các chuyên gia về di cư quốc tế của Bộ Ngoại giao và IOM đã thảo luận về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài, quá trình Việt Nam tham gia, đàm phán, thông qua Thỏa thuận, các mục tiêu của Thỏa thuận và việc triển khai tại Việt Nam cũng như ở cấp độ toàn cầu.

Theo Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Việt Nam là nước gốc, đồng thời là nước tiếp nhận của di cư quốc tế. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có 4,5 triệu người. Số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài ngày càng nhiều: Mỗi năm có hơn 100.000 lao động di cư ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng có thời hạn, hàng chục nghìn người di cư du học hay kết hôn với người nước ngoài… Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, học tập cũng có xu hướng gia tăng. Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng, chống di cư trái phép, mua bán người và bảo vệ quyền của người di cư, trong đó, hợp tác quốc tế là cần thiết để nâng cao hiệu quả công tác quản lý di cư.

Hội nghị giúp các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tổ chức liên quan có hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề di cư quốc tế, nội dung của Thỏa thuận cũng như mối liên hệ giữa di cư với các mục tiêu trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững.

Hội nghị cũng là dịp để các cơ quan liên quan cùng nhau rà soát, đánh giá các vấn đề chính sách di cư quốc tế để từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về di cư quốc tế, góp phần triển khai hiệu quả Thỏa thuận GCM phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam.

Minh Anh

Bình luận