Thương mại, đầu tư giữa Việt Nam-Áo trên đà phát triển

15/10/2018, 10:16

Áo là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam khi chiến tranh ở Việt Nam còn chưa kết thúc. Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thương mại song phương đạt bước phát triển lớn.

Theo TTXVN

Bình luận