Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại hai Thứ trưởng

04/02/2020, 08:37

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại hai Thứ trưởng - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi.

Cụ thể, tại Quyết định 168/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 21/1/2020.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa sinh năm 1966, tại Hưng Yên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 21/1/2015.

Tại Quyết định 169/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Đặng Minh Khôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/9/2019.

PV

Bình luận