Thủ tướng phân công chuẩn bị phiên họp thứ 42 của UBTVQH

11/02/2020, 07:20

Thủ tướng phân công chuẩn bị phiên họp thứ 42 của UBTVQH - Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng các bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 42 (từ ngày 10-11/2/2020).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh:  TTXVN

Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày và tiếp thu đối với nội dung Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày và tiếp thu đối với nội dung Tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày và tiếp thu đối với việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 và việc ban hành Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản của Công ước Istanbul.

PV

Bình luận