Thủ tướng làm việc với Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

18/02/2017, 12:38

Thủ tướng làm việc với Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tại Trụ sở Chính phủ, ngày 17/2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Trần Hải

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà VUSTA đã làm được trong thời gian vừa qua; đồng thời khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng trí thức trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Thủ tướng cũng cho rằng, với nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, quá trình này rất cần sự đóng góp ý kiến, hợp tác của đội ngũ các nhà khoa học để đất nước phát triển tốt hơn, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Cùng với đó là mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phấn đấu đứng vào nhóm đầu các nước ASEAN.

VUSTA đã làm tốt công tác tư vấn chính sách, tư vấn phản biện; bước đầu tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, là tổ chức tin cậy của Đảng và Nhà nước; làm tốt công tác thu hút sự đóng góp của các nhà khoa học từ nước ngoài, có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực,...

VUSTA cũng đã làm tốt vai trò đầu mối giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức khác, góp phần giải quyết những vấn đề chung của đất nước...

Thủ tướng mong muốn các nhà khoa học, các hiệp hội tiếp tục tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, các bộ, ngành về chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Về nhiệm vụ, phương hướng phát triển thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, VUSTA cần làm tốt hơn nữa công tác tập hợp trí thức, kể cả trí thức Việt kiều; tham mưu cho Đảng, Chính phủ về đường lối, chính sách; tư vấn các chương trình, đề án lớn trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định. Đặc biệt, cần có sự đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ khoa học làm công tác phản biện.

Thủ tướng đề nghị, Liên hiệp phải tạo môi trường thuận lợi để các nhà khoa học, trí thức phổ biến kiến thức, áp dụng các thành tựu KHCN trong cuộc sống; tạo điều kiện cho các trí thức tham gia các hoạt động nghiên cứu KHCN; tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc về thể chế trong hoạt động KHCN; quan tâm, đào tạo đội ngũ KHCN, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các nhà khoa học, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong giới trẻ.

Liên hiệp cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, nhất là Bộ KHCN; bám sát thực tiễn, có nhiều đề tài, chương trình nghiên cứu hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà khoa học hoạt động thuận lợi; đồng thời, các nhà khoa học cũng cần chủ động vượt mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra./.

TH

Bình luận
Ý kiến bạn đọc (1)

Nguyên Thanh

Tôi có ý định phản biện thuyết tương đối. Các diễn đàn khoa học liền tránh xa tôi như tránh tà. Hết cách, tôi vào một diễn đàn thường để phản biện. Người ta ngồi làm thinh, không có ý kiến chi hết. Thiệt là chán. http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/chu-de/34694-tranh-lu%E1%BA%ADn-v%E1%BB%81-thuy%E1%BA%BFt-t%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91%E1%BB%91i/?page=3