Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu mục tiêu phát triển xe điện của Thái Lan

24/03/2020, 10:37

Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu mục tiêu phát triển xe điện của Thái Lan - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển thông tin báo Bnews phản ánh về mục tiêu phát triển xe điện của Thái Lan đến Bộ Công Thương xem xét nghiên cứu.

Thái Lan công bố lộ trình đưa nước này trở thành trung tâm chế tạo ôtô thế hệ mới của ASEAN. (Nguồn: Bangkok Post)

Trước đó, báo điện tử Bnews ngày 12/3/2020 có phản ánh thông tin: Thái Lan công bố lộ trình đưa nước này trở thành trung tâm chế tạo ô tô thế hệ mới của ASEAN trong vòng 5 năm; với mục tiêu sản xuất 250.000 xe ô tô điện vào năm 2025 và 750.000 xe vào năm 2030. Thái Lan sẽ cho sửa đổi những ưu đãi về ô tô điện đối với các nhà chế tạo ô tô và phụ tùng nhằm thúc đẩy ngành sản xuất này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chuyển thông tin nêu trên của báo điện tử Bnews đến Bộ Công Thương xem xét, nghiên cứu.

PV

Bình luận