Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế xã hội phục vụ Đại hội XIII

22/08/2019, 20:17

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế xã hội phục vụ Đại hội XIII - Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII họp phiên toàn thể lần thứ 5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh VGP

Thủ tướng cho biết, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã xây dựng các dự thảo Phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, kịp thời đáp ứng chương trình làm việc của Bộ Chính trị và BCH Trung ương.

Theo đó, tại Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII) vào tháng 5 vừa qua, Tiểu ban đã trình Đề cương chi tiết các dự thảo báo cáo, Trung ương đã cho ý kiến và thông qua. Nhiệm vụ tiếp theo là Tiểu ban Kinh tế xã hội phải xây dựng, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, văn kiện để xin ý kiến Bộ Chính trị trước ngày 5/9, sau đó trình Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 tới. Tiếp đó sẽ tiếp tục hoàn thiện để xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Trong quá trình xây dựng các dự thảo báo cáo, Trưởng Tiểu ban đã yêu cầu Tổ Biên tập xin ý kiến, nghiên cứu kỹ, tổng hợp kết quả nghiên cứu của 42 chuyên đề đã đặt hàng; nội dung của 6 buổi làm việc của Tiểu ban với các địa phương của 6 vùng, các buổi hội thảo, khảo sát; các ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước”. 

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Tiểu ban tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về các dự thảo báo cáo, tinh thần chung là phải đánh giá đúng tình hình, khách quan; không tô hồng nhưng không được bôi đen; phân tích sát tình hình trong nước và quốc tế, đồng thời phải thể hiện rõ trong các báo cáo về khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc ta trong Chiến lược, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển; đề ra các định hướng, giải pháp chủ yếu tạo sự phát triển đột phá trong 5 và 10 năm tới, nhất là tầm nhìn đến năm 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước. 

Theo đó, cần thảo luận, thống nhất về 7 nội dung chính gồm: Những thành tựu, điểm sáng trong 5 và 10 năm qua; những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học rút ra; nhìn nhận đánh giá bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian tới, cả thời cơ, thuận lợi, khó khăn; quan điểm phát triển, trong đó xác định rõ quan điểm cần thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; mục tiêu chiến lược, bao gồm mục tiêu tổng quát và cụ thể, trong đó có mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; các đột phá chiến lược, trong đó lưu ý các điểm mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, yếu tố văn hóa, con người và khát vọng vươn lên; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, trong đó có những giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh VGP

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc họp Thủ tướng đánh giá các dự thảo báo cáo đã đã bám sát đề cương chi tiết đã được Trung ương thông qua, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, mang tính tổng thể, toàn diện và khái quát cao, có tính kế thừa, đổi mới, nhiều ý tưởng mới sáng tạo.

Thủ tướng yêu cầu Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung để phù hợp với các dự thảo báo cáo chính trị khác đang được xây dựng, trong đó có vấn đề phát triển nhanh và bền vững, lấy phát triển nhanh để duy trì ổn định, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng thể chế ... Về bối cảnh thời gian tới, Thủ tướng lưu ý nhấn mạnh vấn đề biến đổi khí hậu, có xu hướng diễn biến khốc liệt hơn.

Về mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng đề nghị có nghiên cứu đề xuất mức tăng trưởng hợp lý, đủ để đảm bảo thoát bẫy thu nhập trung bình, giúp nước ta thoát bãy thu nhập trung bình, thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển, nhưng phải tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.   

Bên cạnh việc làm rõ nét hơn về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong dự thảo báo cáo, Thủ tướng cũng đề nghị Tiểu ban làm rõ các động lực phát triển của nền kinh tế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến-chế tạo, du lịch, công nghệ thông tin, phát triển đô thị và liên kết vùng. Các dự thảo báo cáo cũng phải chú trọng các vấn đề xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; coi con người là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển. 

Thủ tướng đề nghị từ nay đến Hội nghị Trung ương 11, Tiểu ban sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành, tổ chức các cuộc tọa đàm. Tổ biên tập chủ động tổ chức các cuộc hội thảo về một số chủ đề quan trọng với các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý để tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo.

PV

Bình luận