Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng 

19/09/2017, 11:09

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng  - Thủ tướng Chính phủ mới ký quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ông Lê Tấn Dũng (trái), ông Lê Quân (phải)

Cụ thể, tại Quyết định 1368/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại Quyết định 1369/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

PV

Bình luận