Thu NSNN tháng 2 đạt 79,4 nghìn tỷ đồng

04/03/2017, 10:51

Thu NSNN tháng 2 đạt 79,4 nghìn tỷ đồng - Theo Bộ Tài chính, tổng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 2/2017 ước đạt 79,4 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm 2017 đạt 185,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong báo cáo của Bộ Tài Chính, thu nội địa tháng 2/2017 ước đạt 60,28 nghìn tỷ đồng, bằng 62,2% số thu tháng 1, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; các loại phí, lệ phí đạt ; các khoản thu từ nhà, đất là một số khoản thu quan trọng đạt khá so dự toán.

Thu dầu thô thực hiện tháng 2 ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 20,5 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện thu tháng trước. Luỹ kế thu 2 tháng đạt 41 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Về chi NSNN tháng 2/2017 ước 82,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 175,8 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán năm.

Trong đó chi đầu tư phát triển đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán năm, tăng 30,3%; chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 19 nghìn tỷ đồng, bằng 19,2% dự toán năm; chi thường xuyên đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán năm.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 2/2017 và 2 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Đến ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính đã phát hành 26,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, bảo đảm nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của NSNN theo dự toán.

Vân Phong

Bình luận