Thu nhập của người lao động toàn cầu giảm 3.500 tỷ USD do COVID-19

29/09/2020, 11:28

Đại dịch COVID-19 đã gây tổn thất nghiêm trọng về thời gian làm việc, dẫn tới mức sụt giảm “khổng lồ” về thu nhập của người lao động trên toàn thế giới. Thu nhập lao động ước tính giảm 10,7% trong 9 tháng đầu năm 2020 (tương đương 3.500 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

TTXVN

Bình luận