Thu hút FDI đạt 12,33 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2020

25/04/2020, 14:16

Tính đến ngày 20/4, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,33 tỷ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong số 12,33 tỷ USD trong 4 tháng năm 2020, vốn đăng ký cấp mới đạt 6,78 tỷ USD, vốn điều chỉnh đạt 3,07 tỷ USD, góp vốn, mua cổ phần đạt 2,48 tỷ USD./.

TTXVN

Bình luận