Thu hồi giấy phép Tạp chí Doanh nghiệp - Doanh nhân và Thương hiệu

15/11/2017, 09:14

Thu hồi giấy phép Tạp chí Doanh nghiệp - Doanh nhân và Thương hiệu - Ngày 14/11, Bộ TT-TT đã ra Quyết định số 1982 đình chỉ tạm thời hoạt động của Tạp chí điện tử Nhà quản lý trong thời gian 3 tháng, vì đã đăng bài viết “Bình Phước: Báo chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng?”.

Sau thời gian tạm đình bản, Bộ TT-TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Tạp chí điện tử Nhà quản lý trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Ngày 13/11, Bộ TT-TT cũng đã có quyết định số 1974 quyết định thu hồi chuyên trang Quản lý bán lẻ (tên miền banle.nhaquanly.vn) của Tạp chí điện tử Nhà quản lý. Đến chiều 14/11, tạp chí này đã dừng hoạt động tại địa chỉ: nhaquanly.vn. Tại Quyết định số 256/QĐ-XPVPHC (ngày 10-11) do Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc ký, ngoài vi phạm trong bài viết “Bình Phước: Báo chí đứng bên lề công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng?” đăng ngày 21/8/2017, bị phạt 40 triệu đồng, tạp chí này cũng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết “Doanh nghiệp Việt bán hàng giả: Chuyện bây giờ mới… lộ” đăng ngày 26/10/2017, bị phạt 10 triệu đồng.

Cùng ngày, Bộ TT-TT cũng đã có quyết định số 1992 về thu hồi giấy phép hoạt động Tạp chí Doanh nghiệp - Doanh nhân và Thương hiệu. Lý do thu hồi vì cơ quan chủ quản (Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam) đề nghị chấm dứt hoạt động của tạp chí in này.

 
P.V

Bình luận